Vyberte stránku

Nabídka služeb

Úvod / Služby

Rentgenová kontrola
materiálu

Patří mezi nejpoužívanější objemové metody (zkoušce je podroben celý průřez materiálu), která se používá především pro kontrolu svárů a odlitků.

Ultrazvuková kontrola
materiálu

Ultrazvuková kontrola je jednou ze základních metod nedestruktivního zkoušení, umožňuje zjistit přítomnost vnitřních vad materiálu, a to i ve velké hloubce pod povrchem.

Zkouška magnetickou metodou

Magnetické testování je nejpoužívanější metoda nedestruktivního zkoušení materiálu (NDT). Mezi hlavní oblasti patří  autmobilový a letecký průmysl, energetika a doprava.

Zkouška kapilární / penetrační metodou

Kapilární (penetrační) zkoušení je jednou z nejrozšířenějších metod nedestruktivního zkoušení materiálu (NDT) a je vhodná pro zjišťování povrchových vad.

Hledání trhlin a vnitřních vad u odlitků a svárů

Hledání trhlin a vnitřních vad u odlitků a svárů může být provedeno na kovových i nekovových materiálech.

Vizuální zkoušky materiálu
a výrobků

Vizuální zkouška je základní a nejpoužívanější kontrolní metoda pro zjišťování vad a odchylek tvaru výrobku. Tato kontrola by měla vždy předcházet před každou jinou nedestruktivní kontrolou.

Digitální radiografie

Digitální radiografie představuje zobrazovací metodu používanou v radiologii, při které se využívají elektronické zobrazovací systémy.